Ngjarjet në ODA

DIS-CRIMINE SHFAQJE "DANCE BASHKËKOHOR"

DIS-CRIMINE is a MOTUS Company production in collaboration with the composer Andrea Rellini and with the support of Tuscany Region

Choreography Simona Cieri
Concept Rosanna Cieri
Original music Andrea Rellini

Dancers: Martina Agricoli, Andrè Alma, Elisa Bartoli, Roberta Morello, Ilaria Fratantuono, Mattia Solano, Andrea Stabilini
Directed by Rosanna and Simona

Pa hezitim, ne gjurmojmë kufijtë, të ushqyer nga frika dhe dyshimi, duke qenë të kujdesshëm për të mbajtur distancën që garanton ndarjen tonë. Ne sistematikisht vazhdojmë me dyshimin, duke copëtuar gjithçka që divergon, duke zbuluar egërsisht talljen tonë. Në emër të së vërtetës së pamend, ne justifikojmë çdo mizori, për të mbështetur arrogancën tonë. Ne ngremë mure pa perceptimin se ne jemi çdo ditë gjithnjë e më shumë vetëm. Çdo person ka të drejtën e të gjitha të drejtave dhe lirive të përcaktuara në këtë Deklaratë, pa dallim të çfarëdo lloji, si raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, mendimi politik apo tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, pasuria, lindja apo ndonjë status tjetër. Deklarata e të Drejtave të Njeriut, Neni 2.

Without hesitation, we trace borders, nourished by fear and suspicion, being careful to keep the distance that guarantees our separation. We systematically proceed with suspect, dismembering everything that diverges, revealing wildly our scorn. In the name of a foolish truth, we justify any cruelty, in order to support our arrogance. We raise walls without even perceiving that we are every day more and more alone. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status Universal Declaration of Human Rights, Article 2

Supported of Istituto Italiano di Cultura, Tirana

Regjia

Rosanna dhe Simona Cieri

Koreograf/e

Simona Cieri

Muzika

Andrea Rellini

Këtë javë në ODA

E hëne

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E shtunë

E diel

Ngjarjet e Ardhshme

15.04.2024

E hëne

16.04.2024

E martë

17.04.2024

E mërkurë

18.04.2024

E enjte

19.04.2024

E premte

20.04.2024

E shtunë

21.04.2024

E diel

ODA përkrahet nga